Termografering 


Ring eller maila för prisinformation och bokning!

Mobil: 0704966133

Mail: info@villaingenjoren.se 


Med en värmekamera kan brister i byggnadsskalet och tekniska installationer upptäckas. Under uppvärmningsperioden kan huset fotograferas invändigt och utvändigt med en värmekamera så att värmeläckage och köldbryggor blir synliga. Konstruktionsfel och brister kan så upptäckas och förslag på åtgärd ges. 


Värmekameran kan i vissa fall även användas för att upptäcka läckage från vattenledningar, eller för att fotografera värmeledningars placering i golv.


Nedan följer några exempel:


termografering köldbrygga eldosa


Inläckage av kall luft via eldosa i yttervägg.

värmekamera läckage dörr


Skadad tätningslist i ytterdörr.

termografering golvvärme


Kartläggning av golvvärmeslingans placering.

värmekamera radiator


Kontroll av radiator