Innemiljöutredning 


Ring eller maila för prisinformation och bokning!

Mobil: 0704966133

Mail: info@villaingenjoren.se 

 

En innemiljöutredning kan behövas vid besvär av dålig lukt, återkommande huvudvärk, irriterade ögon, problem med drag, kallras, torr eller fuktig luft, eller andra komfortproblem. Problemen sammanfattas ofta under begreppet "sjuka hus".


Jag kan t.ex. kontrollera...

- fukttillskottet till inomhusluften 

- fuktbelastningen i konstruktioner

- luftläckage genom byggnadsskalet

- temperaturförhållanden 

- förekomst av köldbryggor

- förekomst av fukt- eller mögelskador

- förekomst av träskyddsmedel


Ibland krävs provtagning av byggnadsmaterial som skickas till laboratorium för analys. 


Jag följer SWESIAQ-modellen i mitt arbete med innemiljöutredningar.