Fuktmätning

Fukt- och mögelkontroll


Ring eller maila för prisinformation och bokning!

Mobil: 0704966133

Mail: info@villaingenjoren.se 


Eftersom jag varken säljer försäkringar eller avfuktare, så kan du vara säker på att du får helt oberoende råd i samband med besiktningen.


Fuktmätning vid statusbesiktning

Fuktmätning kan beställas ihop med en statusbesiktning av en byggnadsdel som t.ex. en krypgrund eller en kallvind. Jag mäter då fuktkvoten i virket eller relativ luftfuktighet med kalibrerade mätinstrument. I vissa fall kan även en enklare fuktindikationsmätning genomföras. 


Fuktmätning vid överlåtelsebesiktning

En fuktmätning kan med fördel genomföras som tilläggstjänst till överlåtelsebesiktningen. Jag kontrollmäter då riskkonstruktioner som t.ex. krypgrund, kallvind eller uppreglade golv. Mätningen innebär oftast kontroll av fuktkvot i material, eller relativ luftfuktighet, för att se om nivån är normal, förhöjd, eller för hög.


Fuktmätning vid skadeutredning

Fukt- och mögelskador uppstår antingen plötsligt genom en oförutsedd händelse som en läckande vatten- eller avloppsledning, eller långsamt på grund av brister i konstruktionen som uppstigande markfukt, eller avsaknad av syllisolering. Jag kartlägger fuktskadans omfattning och orsak och ger rekommendationer om lämplig åtgärd.


Jag är av SBR Godkänd Teknisk Specialist.