Tjänster

Statusbesiktning


Även de finaste husen åldras och kräver underhållsåtgärder för att bevaras. Jag kartlägger skador och underhållsbehovet på ditt hus så att du börjar med rätt åtgärd. Statusbesiktningen kan även utföras på en byggnadsdel som t.ex. en krypgrund, en kallvind, ett yttertak, eller en fasad. 


Fuktmätning


Jag erbjuder fuktmätning i samband med statusbesiktning eller skadeutredning. Det kan t.ex. vara en fukt och mögelkontroll vid  krypgrundsbesiktning eller en besiktning av en kallvind.


Jag är av SBR Godkänd Teknisk Specialist och diplomerad inom fuktmätning, fukt- och mögelskador.


Termografering


Inspektion av byggnaden med värmekamera synliggör köldbryggor, brister i värmeisolering och läckage av luft genom byggnadsskalet. Det är ett bra verktyg för att kunna optimera huset. I vissa fall kan även fuktskador upptäckas eller värmesystem kontrolleras.


Innemiljöutredning


Besväras du av dålig lukt inomhus, återkommande huvudvärk, irriterade ögon, problem med drag, kallras eller andra komfortproblem? Då genomför jag gärna en innemiljöutredning. 


Avflyttningsbesiktning


Hyr du ut lägenheter, lokaler, eller din villa? Då hjälper jag dig att dokumentera skicket innan nästa hyresgäst tillträder genom att utföra en oberoende avflyttningsbesiktning. 


Inflyttningsbesiktning


Ska du hyra en lägenhet, lokal, eller en villa? Då hjälper jag dig som hyresgäst att dokumentera skicket innan inflyttning genom att utföra en oberoende inflyttningsbesiktning. 


Bostadsrättsbesiktning


Ska du köpa en bostadsrättslägenhet? Då hjälper jag dig att kontrollera skicket innan köp genom att utföra en statusbesiktning. 


Om mig...

Mitt namn är Johan Smeds och jag är vd för Villaingenjören Sverige AB.


Jag är byggingenjör SBR, civilingenjör i väg- och vattenbyggnad samt forskarutbildad inom byggande och arkitektur med specialisering inom energieffektiva bostäder och byggnaden som tekniskt system, dvs. samspelet mellan byggnadsskal, tekniska installationer, innemiljö och komfort. 


Jag har många års erfarenhet från arbete som byggnadsteknisk expert i egna företag samt hos Villaägarnas Riksförbund, där jag i över 10 års tid har tillhandahållit byggnadsteknisk rådgivning till landets villaägare. I mina egna företag har jag tillhandahållit tjänster som konsult inom byggnadsfysik, energisimulering av byggnader, teknisk granskning, certifiering av bygg- och VVS-produkter samt kunskapsprövning av energiexperter och passivhusexperter inför certifiering. 


Jag är medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund), där jag är aktiv i expertgruppen för tekniska specialister samt medlem i SBRs kompetensråd.


  • Av SBR Godkänd Teknisk Specialist
  • Av SBR Godkänd Entreprenadbesiktningsman
  • Av SBR Godkänd Överlåtelsebesiktningsman
  • Av SBR utbildad inom våtrumsbesiktning 
  • Diplomerad inom fuktmätning, fukt- och mögelskador


Du hittar mer information om mig på LinkedIn.


Du når mig bäst...

Måndag - Fredag
09:00 - 16:00
Lördag - Söndag
10:00 - 15:00